Συνεργασίες

Η εταιρεία "Energy-IQ" έχει συνάψει επιτυχείς συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες του χώρου για την επίτευξη των στόχων της, δηλαδή την διάθεση ποιοτικών αλλά και οικονομικών προϊόντων στο χώρο της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας.

Μερικές από τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε φαίνονται παρακάτω:

technicool                     New Logo withTagline WhiteLogo Metall frei1

bigsolar logo eng2    BIG SOLAR LED FINAL main2

 

efergy